Timber with Global Reach for Local Needs

Strategia

Mikä?

Me Oraskolla toimitamme asiakkaiden tarpeiden mukaista mänty- ja kuusisahatavaraa Euroopan, Lähi-idän, Aasian ja Pohjois-Afrikan markkinoille. Oraskolla on oma sahatavaran tuotantolaitos Utajärvellä, jonka lisäksi toimitamme sahatavaraa suomalaisilta ja Baltian maiden yhteistyökumppaneilta. Vuosivolyymimme on 200 000 m3.

Tarkoitus

Maksimoimme asiakkaamme tuotantokapasiteetin ja minimoimme hukan toimittamalla asiakkaallemme räätälöidyn sahatavaralaadun oikeaan aikaan ja kilpailukykyiseen hintaan.

Tehtävä

Kaikki lähtee erinomaisesta raaka-aineesta, jonka jalostamme asiakkaan tuotteeseen sopivaksi. Rakennamme aikataulussa olevan ja kustannustehokkaan toimitusketjun asiakkaalle. Olemme mukana asiakkaan tuotekehityksessä raaka-aineen laadun ja saatavuuden näkökulmasta.

Visio

Korkealaatuinen asiakkaalle räätälöity sahatavara, erinomainen palvelu, tehokas logistiikka ja pitkäaikaiset asiakassuhteet kaikilla markkinoilla, joilla toimimme.