Timber with Global Reach for Local Needs

Orasko on vientiyritys, joka toimittaa asiakkaan tarpeiden mukaista mänty- ja kuusisahatavaraa Euroopan, Lähi-idän, Aasian ja Pohjois-Afrikan markkinoille. Oraskolla on oma sahatavaran tuotantolaitos Utajärvellä, jonka lisäksi toimitamme sahatavaraa suomalaisilta ja Baltian maiden yhteistyökumppaneilta. Vuosivolyymimme on 200 000 m3.

Luotettavuus

Luottamus ja reiluus ovat avainasemassa pitkien asiakassuhteiden syntymisessä.

Asiakaskeskeisyys

Autamme asiakkaitamme saavuttamaan parhaan tuloksen.

Järjestelmällisyys

Kokemus on tehnyt toiminnastamme järjestelmällistä. Siksi asiakkaamme pysyvät informoituna, sahatavara sovitun mukaisena ja toimituksemme pysyvät aikatauluissa.